Sim Đầu Số 055

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim tứ quý Wintel 0559.65.9999 115.000.000 Đặt mua
2 Sim tứ quý Wintel 0559.59.8888 103.000.000 Đặt mua
3 Sim tứ quý Wintel 0559.13.9999 93.500.000 Đặt mua
4 Sim tứ quý Wintel 0559.15.9999 93.500.000 Đặt mua
5 Sim tứ quý Wintel 0559.60.9999 84.500.000 Đặt mua
6 Sim tứ quý Wintel 0559.44.8888 59.500.000 Đặt mua
7 Sim tứ quý Wintel 0559.30.8888 50.500.000 Đặt mua
8 Sim tứ quý Wintel 0559.01.8888 50.500.000 Đặt mua
9 Sim tứ quý Wintel 0559.57.8888 49.000.000 Đặt mua
10 Sim tứ quý Wintel 0559.11.6666 42.500.000 Đặt mua
11 Sim tứ quý Wintel 0559.37.6666 38.500.000 Đặt mua
12 Sim tứ quý Wintel 0559.00.6666 35.500.000 Đặt mua
13 Sim tứ quý Wintel 0559.31.6666 34.500.000 Đặt mua
14 Sim số tiến Wintel 0559.86.6789 30.500.000 Đặt mua
15 Sim tứ quý Wintel 0559.12.7777 25.000.000 Đặt mua
16 Sim tứ quý Wintel 0559.16.7777 25.000.000 Đặt mua
17 Sim tứ quý Wintel 0559.15.7777 25.000.000 Đặt mua
18 Sim tứ quý Wintel 0559.23.5555 25.000.000 Đặt mua
19 Sim tứ quý Wintel 0559.16.5555 25.000.000 Đặt mua
20 Sim số tiến Wintel 0559.76.6789 24.000.000 Đặt mua

Mã MD5 của sim đầu số 055 : efa4730dd3271943daa9efbc409f389a