Sim Kép 2

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim kép Viettel 0383.70.9911 840.000 Đặt mua
2 Sim kép Viettel 0345.24.0099 980.000 Đặt mua
3 Sim kép Viettel 0396.93.5544 810.000 Đặt mua
4 Sim kép Viettel 0362.58.5544 810.000 Đặt mua
5 Sim kép Viettel 0383.76.6611 840.000 Đặt mua
6 Sim kép Viettel 0396.91.4400 810.000 Đặt mua
7 Sim kép Viettel 0389.46.5500 810.000 Đặt mua
8 Sim kép Viettel 0362.60.0011 840.000 Đặt mua
9 Sim kép Viettel 0364.13.6633 840.000 Đặt mua
10 Sim kép Viettel 0389.59.3311 810.000 Đặt mua
11 Sim kép Viettel 0389.49.3322 810.000 Đặt mua
12 Sim kép Viettel 0389.53.2200 840.000 Đặt mua
13 Sim kép Viettel 0365.07.1144 810.000 Đặt mua
14 Sim kép Viettel 0389.41.8855 840.000 Đặt mua
15 Sim kép Viettel 0344.23.2277 840.000 Đặt mua
16 Sim kép Viettel 0364.13.1155 840.000 Đặt mua
17 Sim kép Viettel 0389.37.6611 840.000 Đặt mua
18 Sim kép Viettel 0364.15.5544 810.000 Đặt mua
19 Sim kép Viettel 0383.78.0011 840.000 Đặt mua
20 Sim kép Viettel 0373.16.6677 1.330.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Kép 2 : 7f6a2d579bb6826a9de9f4f30b25532a