Sim Kép 2

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim kép Viettel 0389.57.1100 810.000 Đặt mua
2 Sim kép Viettel 0364.15.7700 810.000 Đặt mua
3 Sim kép Viettel 0339.04.5522 810.000 Đặt mua
4 Sim kép Viettel 0364.15.2211 810.000 Đặt mua
5 Sim kép Viettel 0383.82.9900 840.000 Đặt mua
6 Sim kép Viettel 0344.21.2277 840.000 Đặt mua
7 Sim kép Viettel 0362.60.3322 810.000 Đặt mua
8 Sim kép Viettel 0383.76.8811 840.000 Đặt mua
9 Sim kép Viettel 0389.42.8844 840.000 Đặt mua
10 Sim kép Viettel 0365.06.9944 840.000 Đặt mua
11 Sim kép Viettel 0365.06.8844 840.000 Đặt mua
12 Sim kép Viettel 0389.47.7744 840.000 Đặt mua
13 Sim kép Viettel 0362.59.5500 810.000 Đặt mua
14 Sim kép Viettel 0396.91.7700 810.000 Đặt mua
15 Sim kép Viettel 0373.16.6655 840.000 Đặt mua
16 Sim kép Viettel 0389.54.0011 840.000 Đặt mua
17 Sim kép Viettel 0389.32.2200 840.000 Đặt mua
18 Sim kép Viettel 0389.43.5522 810.000 Đặt mua
19 Sim kép Viettel 0389.58.4422 810.000 Đặt mua
20 Sim kép Viettel 0373.15.7766 840.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Kép 2 : 7f6a2d579bb6826a9de9f4f30b25532a