Sim Kép 2

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim kép Viettel 034.22.444.66 2.280.000 Đặt mua
2 Sim kép Viettel 039.765.7788 2.280.000 Đặt mua
3 Sim kép Viettel 0389.43.3300 810.000 Đặt mua
4 Sim kép Viettel 0383.82.7755 840.000 Đặt mua
5 Sim kép Viettel 0346.07.3388 1.330.000 Đặt mua
6 Sim kép Viettel 0383.70.7722 840.000 Đặt mua
7 Sim kép Viettel 0389.56.9955 840.000 Đặt mua
8 Sim kép Viettel 0364.15.2200 810.000 Đặt mua
9 Sim kép Viettel 0344.40.1199 1.330.000 Đặt mua
10 Sim kép Viettel 0362.60.4433 810.000 Đặt mua
11 Sim kép Viettel 0389.52.0044 840.000 Đặt mua
12 Sim kép Viettel 0389.30.0055 840.000 Đặt mua
13 Sim kép Viettel 0364.17.6600 840.000 Đặt mua
14 Sim kép Viettel 0389.53.6644 840.000 Đặt mua
15 Sim kép Viettel 0345.59.1199 1.830.000 Đặt mua
16 Sim kép Viettel 0365.07.5533 810.000 Đặt mua
17 Sim kép Viettel 0389.43.8822 840.000 Đặt mua
18 Sim kép Viettel 0344.46.2299 1.600.000 Đặt mua
19 Sim kép Viettel 0364.15.8855 840.000 Đặt mua
20 Sim kép Viettel 0389.53.8855 840.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Kép 2 : 7f6a2d579bb6826a9de9f4f30b25532a