Sim Kép 2

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim kép Viettel 034.22.444.66 2.280.000 Đặt mua
2 Sim kép Viettel 039.765.7788 2.280.000 Đặt mua
3 Sim kép Viettel 0364.14.9911 840.000 Đặt mua
4 Sim kép Viettel 0345.82.0099 980.000 Đặt mua
5 Sim kép Viettel 0389.43.6611 840.000 Đặt mua
6 Sim kép Viettel 0365.07.7711 840.000 Đặt mua
7 Sim kép Viettel 0383.70.9911 840.000 Đặt mua
8 Sim kép Viettel 0383.70.3322 810.000 Đặt mua
9 Sim kép Viettel 0389.57.7700 840.000 Đặt mua
10 Sim kép Viettel 0389.47.9911 840.000 Đặt mua
11 Sim kép Viettel 0347.88.00.88 8.000.000 Đặt mua
12 Sim kép Viettel 0383.76.8855 840.000 Đặt mua
13 Sim kép Viettel 0344.98.1199 1.330.000 Đặt mua
14 Sim kép Viettel 0383.78.0044 840.000 Đặt mua
15 Sim kép Viettel 0346.32.1199 1.330.000 Đặt mua
16 Sim kép Viettel 0376.47.3322 810.000 Đặt mua
17 Sim kép Viettel 0383.71.4422 810.000 Đặt mua
18 Sim kép Viettel 0383.71.3300 810.000 Đặt mua
19 Sim kép Viettel 0396.91.4411 810.000 Đặt mua
20 Sim kép Viettel 0389.29.7700 810.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Kép 2 : 7f6a2d579bb6826a9de9f4f30b25532a