Sim Kép 2

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim kép Viettel 0328.28.2266 5.000.000 Đặt mua
2 Sim kép Viettel 0338.38.1188 5.000.000 Đặt mua
3 Sim kép Viettel 0396.92.9944 840.000 Đặt mua
4 Sim kép Viettel 0373.17.2255 910.000 Đặt mua
5 Sim kép Viettel 0364.15.6611 840.000 Đặt mua
6 Sim kép Viettel 0389.51.4400 810.000 Đặt mua
7 Sim kép Viettel 0389.45.5522 840.000 Đặt mua
8 Sim kép Viettel 0365.07.5544 810.000 Đặt mua
9 Sim kép Viettel 0389.57.4411 810.000 Đặt mua
10 Sim kép Viettel 0389.53.6622 840.000 Đặt mua
11 Sim kép Viettel 0396.91.7744 810.000 Đặt mua
12 Sim kép Viettel 0389.57.8811 840.000 Đặt mua
13 Sim kép Viettel 0396.93.7744 810.000 Đặt mua
14 Sim kép Viettel 0345.59.1199 1.830.000 Đặt mua
15 Sim kép Viettel 0364.15.1155 980.000 Đặt mua
16 Sim kép Viettel 0364.15.8811 840.000 Đặt mua
17 Sim kép Viettel 0364.13.6633 840.000 Đặt mua
18 Sim kép Viettel 0345.64.0099 980.000 Đặt mua
19 Sim kép Viettel 0344.71.2277 840.000 Đặt mua
20 Sim kép Viettel 0389.52.6622 840.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Kép 2 : 7f6a2d579bb6826a9de9f4f30b25532a