Sim Kép 2

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim kép Viettel 0338.38.1188 5.000.000 Đặt mua
2 Sim kép Viettel 0328.28.2266 5.000.000 Đặt mua
3 Sim kép Viettel 0365.07.5522 810.000 Đặt mua
4 Sim kép Viettel 0383.71.6622 840.000 Đặt mua
5 Sim kép Viettel 0383.70.6622 840.000 Đặt mua
6 Sim kép Viettel 0389.43.2211 810.000 Đặt mua
7 Sim kép Viettel 0344.52.1188 1.330.000 Đặt mua
8 Sim kép Viettel 0389.49.3322 810.000 Đặt mua
9 Sim kép Viettel 0364.15.7722 810.000 Đặt mua
10 Sim kép Viettel 0373.18.0099 910.000 Đặt mua
11 Sim kép Viettel 0396.91.5544 810.000 Đặt mua
12 Sim kép Viettel 0389.03.6677 1.100.000 Đặt mua
13 Sim kép Viettel 0389.52.7700 810.000 Đặt mua
14 Sim kép Viettel 0389.41.0077 840.000 Đặt mua
15 Sim kép Viettel 0365.07.7733 840.000 Đặt mua
16 Sim kép Viettel 0389.36.6644 840.000 Đặt mua
17 Sim kép Viettel 0343.54.1199 1.680.000 Đặt mua
18 Sim kép Viettel 0362.58.9911 840.000 Đặt mua
19 Sim kép Viettel 0389.37.6611 840.000 Đặt mua
20 Sim kép Viettel 0389.40.7733 840.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Kép 2 : 7f6a2d579bb6826a9de9f4f30b25532a