Sim Kép 2

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim kép Viettel 0338.38.1188 5.000.000 Đặt mua
2 Sim kép Viettel 0328.28.2266 5.000.000 Đặt mua
3 Sim kép Viettel 0396.92.4400 810.000 Đặt mua
4 Sim kép Viettel 0343.52.1188 1.680.000 Đặt mua
5 Sim kép Viettel 0389.78.6677 1.180.000 Đặt mua
6 Sim kép Viettel 0383.76.5511 810.000 Đặt mua
7 Sim kép Viettel 0373.19.1155 910.000 Đặt mua
8 Sim kép Viettel 0344.72.1177 840.000 Đặt mua
9 Sim kép Viettel 0389.47.8811 840.000 Đặt mua
10 Sim kép Viettel 0389.51.6644 840.000 Đặt mua
11 Sim kép Viettel 0389.57.8822 840.000 Đặt mua
12 Sim kép Viettel 0389.39.8844 1.100.000 Đặt mua
13 Sim kép Viettel 0389.42.2200 810.000 Đặt mua
14 Sim kép Viettel 0345.42.0099 980.000 Đặt mua
15 Sim kép Viettel 0389.53.7700 810.000 Đặt mua
16 Sim kép Viettel 0389.51.4433 810.000 Đặt mua
17 Sim kép Viettel 0389.37.5533 840.000 Đặt mua
18 Sim kép Viettel 0364.13.6611 840.000 Đặt mua
19 Sim kép Viettel 0389.34.0022 840.000 Đặt mua
20 Sim kép Viettel 0346.30.3388 1.330.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Kép 2 : 7f6a2d579bb6826a9de9f4f30b25532a