Sim Kép 2

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim kép Viettel 0334.50.7711 450.000 Đặt mua
2 Sim kép Viettel 0363.19.5544 450.000 Đặt mua
3 Sim kép Viettel 0334.90.9944 450.000 Đặt mua
4 Sim kép Viettel 0394.68.8877 450.000 Đặt mua
5 Sim kép Viettel 0327.19.6655 450.000 Đặt mua
6 Sim kép Viettel 0364.57.8811 450.000 Đặt mua
7 Sim kép Viettel 0374.38.0044 450.000 Đặt mua
8 Sim kép Viettel 0362.41.0033 450.000 Đặt mua
9 Sim kép Viettel 0364.38.0077 450.000 Đặt mua
10 Sim kép Viettel 0393.47.2233 450.000 Đặt mua
11 Sim kép Viettel 0335.62.4400 450.000 Đặt mua
12 Sim kép Viettel 0338.01.7766 450.000 Đặt mua
13 Sim kép Viettel 0328.37.4477 450.000 Đặt mua
14 Sim kép Viettel 0334.58.0011 450.000 Đặt mua
15 Sim kép Viettel 0327.78.2233 450.000 Đặt mua
16 Sim kép Viettel 0392.60.8833 450.000 Đặt mua
17 Sim kép Viettel 0374.10.0055 450.000 Đặt mua
18 Sim kép Viettel 0338.57.5599 450.000 Đặt mua
19 Sim kép Viettel 0396.71.1144 450.000 Đặt mua
20 Sim kép Viettel 0373.29.0011 450.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Kép 2 : 7f6a2d579bb6826a9de9f4f30b25532a