Sim Năm Sinh 1993

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Viettel 0365.46.1993 1.830.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 0377.14.1993 1.750.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 0985.31.1993 6.500.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 03.27.05.1993 8.600.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Viettel 0339.72.1993 2.130.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Viettel 0347.71.1993 1.330.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Viettel 0365.71.1993 1.980.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Viettel 0375.74.1993 1.680.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Viettel 034.31.7.1993 5.000.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 0387.0.0.1993 1.980.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 035.775.1993 2.130.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Viettel 0359.4.2.1993 1.680.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Viettel 0342.75.1993 5.000.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Viettel 0344.21.1993 1.600.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Viettel 0384.58.1993 1.330.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Viettel 0379.6.7.1993 2.130.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Viettel 035.236.1993 5.000.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Viettel 033.24.7.1993 5.000.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Viettel 036.29.2.1993 5.000.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Viettel 0385.25.1993 3.000.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1993 : b70b11aa27969d06ef8011dd056c392b