Sim Năm Sinh 1996

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Viettel 0359.77.1996 2.130.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 034.23.7.1996 4.800.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 0392.03.1996 4.800.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 034.23.6.1996 4.800.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Viettel 038.28.5.1996 4.800.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Viettel 0374.77.1996 1.625.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Viettel 036.28.4.1996 4.650.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Viettel 039.24.6.1996 4.800.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Viettel 038.771.1996 1.900.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 0326.8.7.1996 1.900.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 0348.59.1996 1.900.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Viettel 0338.17.1996 2.100.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Viettel 038.29.4.1996 4.800.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Viettel 0972.90.1996 4.800.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Viettel 0986.70.1996 7.300.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Viettel 034.23.9.1996 4.800.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Viettel 0366.39.1996 3.400.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Viettel 0384.33.1996 1.700.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Viettel 0337.44.1996 1.800.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Viettel 039.23.4.1996 4.800.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1996 : b9875f16a15bca8870d432b71a6a2192