Sim Năm Sinh 1996

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Vinaphone 08.1977.1996 3.520.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Vinaphone 0915.56.1996 4.480.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Vinaphone 081776.1996 1.880.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Vinaphone 0919.64.1996 3.390.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Vinaphone 0834.67.1996 1.990.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Vinaphone 081778.1996 2.940.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Vinaphone 083.688.1996 4.830.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Vinaphone 0828.93.1996 1.400.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Vinaphone 0825.94.1996 1.100.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Vinaphone 0855.33.1996 1.890.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Vinaphone 085.345.1996 1.625.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Vinaphone 08.1978.1996 3.490.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Vinaphone 0828.97.1996 1.400.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Vinaphone 082.887.1996 1.500.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Vinaphone 09.1980.1996 9.060.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Vinaphone 0823.93.1996 5.030.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Vinaphone 0819.44.1996 980.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Vinaphone 083.678.1996 5.570.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Vinaphone 082889.1996 3.190.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Vinaphone 085.666.1996 5.320.000 Đặt mua