Sim Năm Sinh 2003

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Mobifone 0773.88.2003 2.130.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Mobifone 0764.13.2003 1.830.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 0369.87.2003 1.830.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Mobifone 0786.55.2003 2.130.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Viettel 0386.72.2003 1.830.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Mobifone 0785.99.2003 2.130.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Viettel 0365.46.2003 1.830.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Mobifone 0778.92.2003 2.130.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Mobifone 0765.81.2003 1.830.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Mobifone 0708.76.2003 2.130.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 0395.63.2003 1.830.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Mobifone 0785.19.2003 1.830.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Vinaphone 0949.43.2003 2.280.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Viettel 0374.31.2003 1.830.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Viettel 0387.22.2003 2.130.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Viettel 0359.76.2003 1.830.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Mobifone 0768.65.2003 1.830.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Vinaphone 08.18.01.2003 5.000.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Viettel 0353.31.2003 1.830.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Viettel 0365.48.2003 1.830.000 Đặt mua