Sim Ngũ Quý 0 Giữa

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0852.00000.7 10.600.000 Đặt mua
2 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0947.00000.2 10.000.000 Đặt mua
3 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0837.00000.2 15.000.000 Đặt mua
4 Sim ngũ quý giữa Gmobile 0997.000005 9.000.000 Đặt mua
5 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0886.00000.2 15.200.000 Đặt mua
6 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 094.3000003 33.000.000 Đặt mua
7 Sim ngũ quý giữa Mobifone 0776.00000.4 4.000.000 Đặt mua
8 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0848.00000.5 5.090.000 Đặt mua
9 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0947.00000.3 10.000.000 Đặt mua
10 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0827.000005 11.400.000 Đặt mua
11 Sim ngũ quý giữa Gmobile 0996.000003 19.000.000 Đặt mua
12 Sim ngũ quý giữa Gmobile 0994.000007 24.000.000 Đặt mua
13 Sim ngũ quý giữa Mobifone 0898.000005 4.350.000 Đặt mua
14 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0917.000008 39.000.000 Đặt mua
15 Sim ngũ quý giữa Viettel 0987.00000.9 253.000.000 Đặt mua
16 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0827.000008 11.400.000 Đặt mua
17 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 094.5000005 34.700.000 Đặt mua
18 Sim ngũ quý giữa Mobifone 0787.00000.7 36.000.000 Đặt mua
19 Sim ngũ quý giữa Viettel 0988.000007 188.000.000 Đặt mua
20 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0847.00000.3 5.510.000 Đặt mua