Sim Ngũ Quý 0 Giữa

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim ngũ quý giữa Mobifone 0775.000007 12.400.000 Đặt mua
2 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0843.000007 11.400.000 Đặt mua
3 Sim ngũ quý giữa Viettel 0395.000003 12.200.000 Đặt mua
4 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0943.00000.8 22.900.000 Đặt mua
5 Sim ngũ quý giữa iTelecom 0876.00000.3 3.910.000 Đặt mua
6 Sim ngũ quý giữa Mobifone 0777.00000.2 33.900.000 Đặt mua
7 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile 0926.000007 29.900.000 Đặt mua
8 Sim ngũ quý giữa iTelecom 0876.00000.7 10.550.000 Đặt mua
9 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0917.000008 39.000.000 Đặt mua
10 Sim ngũ quý giữa Viettel 0358.000008 28.000.000 Đặt mua
11 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile 0926.000005 13.100.000 Đặt mua
12 Sim ngũ quý giữa Gmobile 0995.000003 19.000.000 Đặt mua
13 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0849.00000.6 2.990.000 Đặt mua
14 Sim ngũ quý giữa Viettel 0358.000007 15.200.000 Đặt mua
15 Sim ngũ quý giữa iTelecom 0876.00000.4 6.000.000 Đặt mua
16 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0943.00000.6 22.900.000 Đặt mua
17 Sim ngũ quý giữa Viettel 0328.00000.8 19.000.000 Đặt mua
18 Sim ngũ quý giữa Viettel 0369.00000.9 90.000.000 Đặt mua
19 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile 0923.00000.3 62.300.000 Đặt mua
20 Sim ngũ quý giữa Viettel 0985.000002 68.000.000 Đặt mua