Sim Ngũ Quý 0 Giữa

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim ngũ quý giữa Gmobile 0997.000002 9.000.000 Đặt mua
2 Sim ngũ quý giữa Viettel 0985.000002 68.000.000 Đặt mua
3 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile 0923.00000.3 62.300.000 Đặt mua
4 Sim ngũ quý giữa Mobifone 0764.00000.6 2.600.000 Đặt mua
5 Sim ngũ quý giữa Viettel 0988.000.004 133.000.000 Đặt mua
6 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0824.00000.5 6.900.000 Đặt mua
7 Sim ngũ quý giữa Viettel 0987.00000.7 613.000.000 Đặt mua
8 Sim ngũ quý giữa Gmobile 0996.000003 19.000.000 Đặt mua
9 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 094.5000005 34.700.000 Đặt mua
10 Sim ngũ quý giữa Gmobile 0997.000005 9.000.000 Đặt mua
11 Sim ngũ quý giữa Vietnamobile 058.8000008 7.290.000 Đặt mua
12 Sim ngũ quý giữa iTelecom 0876.00000.2 4.350.000 Đặt mua
13 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0834.00000.5 6.750.000 Đặt mua
14 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0852.00000.7 10.600.000 Đặt mua
15 Sim ngũ quý giữa Mobifone 0768.00000.3 3.800.000 Đặt mua
16 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0917.000008 39.000.000 Đặt mua
17 Sim ngũ quý giữa Viettel 0369.00000.9 90.000.000 Đặt mua
18 Sim ngũ quý giữa Viettel 0392.000009 14.300.000 Đặt mua
19 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0946.00000.7 45.000.000 Đặt mua
20 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0889.000.007 22.000.000 Đặt mua