Sim Ngũ Quý 2 Giữa

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim lục quý giữa Máy bàn 0.222222.2297 30.000.000 Đặt mua
2 Sim lục quý giữa Máy bàn 0.222222.2284 30.000.000 Đặt mua
3 Sim đặc biệt Máy bàn 02222.22.2204 30.000.000 Đặt mua
4 Sim tứ quý Máy bàn 02222.23.1111 8.750.000 Đặt mua
5 Sim tứ quý Máy bàn 02222.23.6666 22.500.000 Đặt mua
6 Sim lục quý giữa Máy bàn 0.222222.2209 30.000.000 Đặt mua
7 Sim kép Máy bàn 02222.22.2255 12.500.000 Đặt mua
8 Sim lục quý giữa Máy bàn 0.222222.2207 30.000.000 Đặt mua
9 Sim tứ quý Máy bàn 02222.20.8888 22.500.000 Đặt mua
10 Sim lục quý giữa Máy bàn 0.222222.2206 30.000.000 Đặt mua
11 Sim tứ quý Máy bàn 02222.23.5555 16.300.000 Đặt mua
12 Sim lục quý giữa Máy bàn 0.222222.2205 30.000.000 Đặt mua
13 Sim lục quý giữa Máy bàn 0.222222.2210 30.000.000 Đặt mua
14 Sim tứ quý Máy bàn 02222.24.1111 6.250.000 Đặt mua
15 Sim tứ quý Máy bàn 02222.21.0000 6.250.000 Đặt mua
16 Sim lục quý giữa Máy bàn 0.222222.2214 30.000.000 Đặt mua
17 Sim tứ quý Máy bàn 02222.24.0000 5.000.000 Đặt mua
18 Sim tứ quý Máy bàn 02222.20.5555 12.500.000 Đặt mua
19 Sim tứ quý Máy bàn 02222.21.3333 11.300.000 Đặt mua
20 Sim lục quý giữa Máy bàn 0.222222.2230 30.000.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 2 Giữa : 5c2a64d63086157c55c51213f7b34e09