Sim Ngũ Quý 9 Giữa

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim ngũ quý giữa iTelecom 0878.999993 10.000.000 Đặt mua
2 Sim ngũ quý giữa iTelecom 087.99999.85 8.000.000 Đặt mua
3 Sim ngũ quý giữa iTelecom 087.99999.02 4.000.000 Đặt mua
4 Sim ngũ quý giữa iTelecom 0878.99999.0 20.000.000 Đặt mua
5 Sim ngũ quý giữa iTelecom 0878.99999.1 20.000.000 Đặt mua
6 Sim ngũ quý giữa iTelecom 087.99999.73 7.500.000 Đặt mua
7 Sim ngũ quý giữa iTelecom 0877.99999.4 878.000.000 Đặt mua
8 Sim ngũ quý giữa iTelecom 08.799999.07 15.000.000 Đặt mua
9 Sim ngũ quý giữa iTelecom 087.99999.69 880.000.000 Đặt mua
10 Sim kép iTelecom 087.99999.55 26.000.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 9 Giữa : 0720e086a1b6ee1ec75798b2736f1914