Sim Ông Địa

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim ông địa Viettel 0395.53.8338 3.530.000 Đặt mua
2 Sim ông địa Viettel 0336.166.638 3.180.000 Đặt mua
3 Sim ông địa Viettel 0352.636.638 2.000.000 Đặt mua
4 Sim ông địa Viettel 0356.969.078 2.000.000 Đặt mua
5 Sim ông địa Viettel 0389.839.078 2.000.000 Đặt mua
6 Sim ông địa Viettel 0383.078.878 2.200.000 Đặt mua
7 Sim ông địa Viettel 0385.877.778 5.000.000 Đặt mua
8 Sim ông địa Viettel 0329.877.778 5.000.000 Đặt mua
9 Sim ông địa Viettel 0365.99.79.78 2.130.000 Đặt mua
10 Sim ông địa Viettel 0343.18.18.78 2.130.000 Đặt mua
11 Sim ông địa Viettel 0393.334.338 2.280.000 Đặt mua
12 Sim ông địa Viettel 0342.08.68.78 3.300.000 Đặt mua
13 Sim ông địa Viettel 0358.39.79.78 2.600.000 Đặt mua
14 Sim ông địa Viettel 0379.18.68.78 3.300.000 Đặt mua
15 Sim ông địa Viettel 0342.38.68.78 3.300.000 Đặt mua
16 Sim ông địa Viettel 0398.79.79.78 5.000.000 Đặt mua
17 Sim ông địa Viettel 0342.858.878 3.300.000 Đặt mua
18 Sim ông địa Viettel 0392.78.38.78 4.000.000 Đặt mua
19 Sim ông địa Viettel 0326.39.79.78 2.600.000 Đặt mua
20 Sim ông địa Viettel 0375.79.79.78 5.000.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Ông Địa : b5690a184106c45f083aeb3c6f560432