Sim Ông Địa

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim ông địa Viettel 0352.5454.78 740.000 Đặt mua
2 Sim ông địa Viettel 0352.778.838 980.000 Đặt mua
3 Sim ông địa Viettel 0377.774.778 3.300.000 Đặt mua
4 Sim ông địa Viettel 0365.5454.38 700.000 Đặt mua
5 Sim ông địa Viettel 0375.79.79.78 5.000.000 Đặt mua
6 Sim ông địa Viettel 0397.0909.38 810.000 Đặt mua
7 Sim ông địa Viettel 0359.7575.38 700.000 Đặt mua
8 Sim ông địa Viettel 0354.77.74.78 980.000 Đặt mua
9 Sim ông địa Viettel 0397.38.78.38 2.600.000 Đặt mua
10 Sim ông địa Viettel 0352.6565.78 740.000 Đặt mua
11 Sim ông địa Viettel 0358.17.39.78 840.000 Đặt mua
12 Sim ông địa Viettel 0379.68.78.38 1.330.000 Đặt mua
13 Sim ông địa Viettel 0354.777.138 840.000 Đặt mua
14 Sim ông địa Viettel 0339.113.778 840.000 Đặt mua
15 Sim ông địa Viettel 0383.11.79.78 1.100.000 Đặt mua
16 Sim ông địa Viettel 0338.579.578 840.000 Đặt mua
17 Sim ông địa Viettel 0398.78.39.38 1.100.000 Đặt mua
18 Sim ông địa Viettel 0375.78.98.78 1.680.000 Đặt mua
19 Sim ông địa Viettel 0398.78.39.78 2.600.000 Đặt mua
20 Sim ông địa Viettel 0365.5353.78 700.000 Đặt mua