Sim Ông Địa

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim ông địa Viettel 0396.2929.38 810.000 Đặt mua
2 Sim ông địa Viettel 0354.1414.78 700.000 Đặt mua
3 Sim ông địa Viettel 0364.9191.78 810.000 Đặt mua
4 Sim ông địa Viettel 0349.38.98.38 1.680.000 Đặt mua
5 Sim ông địa Viettel 0353.6565.38 740.000 Đặt mua
6 Sim ông địa Viettel 0365.99.79.78 2.130.000 Đặt mua
7 Sim ông địa Viettel 0354.77.79.78 1.830.000 Đặt mua
8 Sim ông địa Viettel 0352.5454.78 740.000 Đặt mua
9 Sim ông địa Viettel 0338.78.81.78 1.100.000 Đặt mua
10 Sim ông địa Viettel 0364.38.68.38 1.830.000 Đặt mua
11 Sim ông địa Viettel 0364.377.378 1.830.000 Đặt mua
12 Sim ông địa Viettel 0377.78.58.78 1.330.000 Đặt mua
13 Sim ông địa Viettel 0358.38.44.38 1.830.000 Đặt mua
14 Sim ông địa Viettel 0368.90.3738 840.000 Đặt mua
15 Sim ông địa Viettel 0343.398.938 840.000 Đặt mua
16 Sim ông địa Viettel 0353.87.79.78 980.000 Đặt mua
17 Sim ông địa Viettel 0372.9977.38 700.000 Đặt mua
18 Sim ông địa Viettel 0343.18.18.78 2.130.000 Đặt mua
19 Sim ông địa Viettel 0338.778.978 1.600.000 Đặt mua
20 Sim ông địa Viettel 0356.67.39.78 840.000 Đặt mua