Sim Ông Địa

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim ông địa Viettel 0375.78.99.78 2.600.000 Đặt mua
2 Sim ông địa Viettel 0359.8989.38 1.830.000 Đặt mua
3 Sim ông địa Viettel 0344.983.938 810.000 Đặt mua
4 Sim ông địa Viettel 0353.99.88.78 1.680.000 Đặt mua
5 Sim ông địa Viettel 0365.99.79.78 2.130.000 Đặt mua
6 Sim ông địa Viettel 0342.858.878 3.300.000 Đặt mua
7 Sim ông địa Viettel 0348.2468.38 740.000 Đặt mua
8 Sim ông địa Viettel 0398.78.39.78 2.600.000 Đặt mua
9 Sim ông địa Viettel 0358.39.79.78 2.600.000 Đặt mua
10 Sim ông địa Viettel 0353.89.79.78 1.330.000 Đặt mua
11 Sim ông địa Viettel 0389.333.878 1.330.000 Đặt mua
12 Sim ông địa Viettel 0368.6655.38 670.000 Đặt mua
13 Sim ông địa Viettel 0388.68.8778 3.300.000 Đặt mua
14 Sim ông địa Viettel 0344.98.38.78 1.330.000 Đặt mua
15 Sim ông địa Viettel 0333.88.0378 1.830.000 Đặt mua
16 Sim ông địa Viettel 0339.113.778 840.000 Đặt mua
17 Sim ông địa Viettel 0365.535.338 700.000 Đặt mua
18 Sim ông địa Viettel 0338.98.78.38 1.330.000 Đặt mua
19 Sim ông địa Viettel 0354.777.638 840.000 Đặt mua
20 Sim ông địa Viettel 0372.9977.38 700.000 Đặt mua