Sim Ông Địa

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim ông địa Mobifone 078.333.8778 2.300.000 Đặt mua
2 Sim ông địa Mobifone 078.999.333.8 3.900.000 Đặt mua
3 Sim ông địa Mobifone 079.777.333.8 3.800.000 Đặt mua
4 Sim ông địa Mobifone 078.333.777.8 4.900.000 Đặt mua
5 Sim ông địa Mobifone 070.888.333.8 12.700.000 Đặt mua
6 Sim ông địa Mobifone 070.333.777.8 5.800.000 Đặt mua
7 Sim ông địa Viettel 0377.423.278 390.000 Đặt mua
8 Sim ông địa Viettel 0387.928.938 450.000 Đặt mua
9 Sim ông địa Viettel 0335.400.138 390.000 Đặt mua
10 Sim ông địa Viettel 0326.380.438 450.000 Đặt mua
11 Sim ông địa Viettel 0372.016.038 450.000 Đặt mua
12 Sim ông địa Viettel 0364.271.578 650.000 Đặt mua
13 Sim ông địa Viettel 033.662.4838 450.000 Đặt mua
14 Sim ông địa Viettel 0326.692.038 450.000 Đặt mua
15 Sim ông địa Mobifone 0797.17.8778 1.040.000 Đặt mua
16 Sim ông địa Viettel 0961.339.438 450.000 Đặt mua
17 Sim ông địa Mobifone 0798.18.8338 1.490.000 Đặt mua
18 Sim ông địa Mobifone 0798.18.8778 1.190.000 Đặt mua
19 Sim ông địa Mobifone 0784.58.8778 840.000 Đặt mua
20 Sim ông địa Mobifone 0792.55.8778 890.000 Đặt mua