Sim Số Đối

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim đối Viettel 0397.208.802 1.230.000 Đặt mua
2 Sim đối Viettel 0334.128.821 790.000 Đặt mua
3 Sim đối Viettel 0379.473.374 950.000 Đặt mua
4 Sim đối Viettel 0376.075.570 1.150.000 Đặt mua
5 Sim đối Viettel 0364.726.627 680.000 Đặt mua
6 Sim đối Viettel 0344.279.972 850.000 Đặt mua
7 Sim đối Viettel 0987.940.049 1.300.000 Đặt mua
8 Sim đối Viettel 0327.107.701 850.000 Đặt mua
9 Sim đối Viettel 0354.407.704 790.000 Đặt mua
10 Sim đối Viettel 0357.846.648 1.200.000 Đặt mua
11 Sim đối Viettel 0326.137.731 470.000 Đặt mua
12 Sim đối Viettel 0377.721.127 1.370.000 Đặt mua
13 Sim đối Viettel 0332.296.692 1.390.000 Đặt mua
14 Sim đối Viettel 0399.780.087 1.400.000 Đặt mua
15 Sim đối Viettel 0963.098.890 2.420.000 Đặt mua
16 Sim đối Viettel 0975.016.610 1.330.000 Đặt mua
17 Sim đối Viettel 0395.097.790 1.400.000 Đặt mua
18 Sim đối Viettel 0963.607.706 1.400.000 Đặt mua
19 Sim đối Viettel 0356.813.318 1.330.000 Đặt mua
20 Sim đối Viettel 0365.958.859 1.600.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Số Đối : 5604088daccaeec0b1f0d059155d2232