Sim Taxi 2

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim taxi Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 Đặt mua
2 Sim taxi Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 Đặt mua
3 Sim taxi Vinaphone 0946.90.90.90 160.000.000 Đặt mua
4 Sim taxi Vinaphone 09.15.14.14.14 150.000.000 Đặt mua
5 Sim taxi Viettel 0964.18.18.18 168.000.000 Đặt mua
6 Sim taxi Vinaphone 0945.89.89.89 468.000.000 Đặt mua
7 Sim taxi Vinaphone 0943.38.38.38 210.000.000 Đặt mua
8 Sim taxi Viettel 09.81.85.85.85 279.000.000 Đặt mua
9 Sim taxi Mobifone 0909.25.25.25 333.000.000 Đặt mua
10 Sim taxi Mobifone 0937.14.14.14 93.000.000 Đặt mua
11 Sim taxi Mobifone 0764.21.21.21 30.000.000 Đặt mua
12 Sim taxi Mobifone 0765.30.30.30 35.000.000 Đặt mua
13 Sim taxi Mobifone 0764.56.56.56 54.000.000 Đặt mua
14 Sim taxi Vinaphone 0852.21.21.21 30.000.000 Đặt mua
15 Sim taxi Mobifone 0786.45.45.45 34.000.000 Đặt mua
16 Sim taxi Mobifone 07.84.48.48.48 111.000.000 Đặt mua
17 Sim taxi Mobifone 0779.13.13.13 30.000.000 Đặt mua
18 Sim taxi Mobifone 0783.50.50.50 31.000.000 Đặt mua
19 Sim taxi Mobifone 0786.32.32.32 34.000.000 Đặt mua
20 Sim taxi Mobifone 0777.94.94.94 98.000.000 Đặt mua