Sim Taxi ABA.ABA

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim gánh đảo Mobifone 0898.87.0220 800.000 Đặt mua
2 Sim gánh đảo Viettel 0869.14.3993 550.000 Đặt mua
3 Sim gánh đảo Viettel 0869.53.6446 550.000 Đặt mua
4 Sim gánh đảo Mobifone 0898.87.0550 1.000.000 Đặt mua
5 Sim gánh đảo Viettel 0868.90.7117 550.000 Đặt mua
6 Sim gánh đảo Viettel 0867.16.2332 550.000 Đặt mua
7 Sim gánh đảo Viettel 0865.74.4554 550.000 Đặt mua
8 Sim gánh đảo Mobifone 0898.87.0330 800.000 Đặt mua
9 Sim gánh đảo Viettel 0869.05.1331 550.000 Đặt mua
10 Sim gánh đảo Mobifone 089.888.0330 1.500.000 Đặt mua
11 Sim gánh đảo Mobifone 0898.87.5775 1.000.000 Đặt mua
12 Sim gánh đảo Mobifone 089.887.4664 1.000.000 Đặt mua
13 Sim gánh đảo Mobifone 089.887.3553 1.000.000 Đặt mua
14 Sim gánh đảo Viettel 0862.47.5005 550.000 Đặt mua
15 Sim gánh đảo Viettel 0862.41.3993 550.000 Đặt mua
16 Sim gánh đảo Viettel 0869.00.3443 550.000 Đặt mua
17 Sim gánh đảo Viettel 0867.42.8008 550.000 Đặt mua
18 Sim gánh đảo Viettel 0866.37.0550 550.000 Đặt mua
19 Sim gánh đảo Viettel 0862.72.5335 550.000 Đặt mua
20 Sim gánh đảo Viettel 0867.74.6116 550.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Taxi ABA.ABA : 3cc941cdf23dfd539cb7eff291d816c8