Sim Taxi ABA.ABA

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim ngũ quý giữa Viettel 0963.888881 81.000.000 Đặt mua
2 Sim ngũ quý giữa Viettel 0333.332.770 3.000.000 Đặt mua
3 Sim ngũ quý giữa Viettel 0333337.313 5.000.000 Đặt mua
4 Sim ngũ quý giữa Viettel 03.77777.674 2.300.000 Đặt mua
5 Sim ngũ quý giữa Viettel 03.88888.422 2.230.000 Đặt mua
6 Sim ngũ quý giữa Viettel 0985.88888.4 46.000.000 Đặt mua
7 Sim ngũ quý giữa Viettel 0969.88888.1 99.000.000 Đặt mua
8 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0.88888.9998 169.000.000 Đặt mua
9 Sim ngũ quý giữa Viettel 0982.88888.7 79.000.000 Đặt mua
10 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0912.777.774 29.700.000 Đặt mua
11 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0847.000.007 14.700.000 Đặt mua
12 Sim ngũ quý giữa Viettel 0866.666.564 4.800.000 Đặt mua
13 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0826.666.683 14.700.000 Đặt mua
14 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0826.666.626 44.700.000 Đặt mua
15 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0886.888.884 67.500.000 Đặt mua
16 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0822.222.746 1.900.000 Đặt mua
17 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0834.000.007 6.800.000 Đặt mua
18 Sim ngũ quý giữa Vinaphone 0888.880.996 4.800.000 Đặt mua
19 Sim ngũ quý giữa Mobifone 07.66666.083 4.000.000 Đặt mua
20 Sim ngũ quý giữa Mobifone 07.66666.942 4.000.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Taxi ABA.ABA : 3cc941cdf23dfd539cb7eff291d816c8