Sim Taxi ABCD.ABCD

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim đặc biệt Viettel 0988.26.49.53 1.830.000 Đặt mua
2 Sim đặc biệt Viettel 0983.11.7749 900.000 Đặt mua
3 Sim ông địa Viettel 0358.65.4078 1.210.000 Đặt mua
4 Sim ông địa Viettel 0382.15.4078 5.600.000 Đặt mua
5 Sim ông địa Viettel 0388.774.078 2.280.000 Đặt mua
6 Sim đặc biệt Viettel 0384.01.4953 600.000 Đặt mua
7 Sim ông địa Viettel 0393.85.4078 1.210.000 Đặt mua
8 Sim ông địa Viettel 0368.56.4078 1.750.000 Đặt mua
9 Sim ông địa Viettel 0359.78.4078 1.140.000 Đặt mua
10 Sim ông địa Viettel 0326.92.4078 900.000 Đặt mua
11 Sim ông địa Viettel 0379.65.4078 1.210.000 Đặt mua
12 Sim ông địa Viettel 035.855.4078 1.180.000 Đặt mua
13 Sim ông địa Viettel 0377.454.078 1.001.000 Đặt mua
14 Sim ông địa Viettel 0335.46.4078 805.000 Đặt mua
15 Sim ông địa Viettel 0392.17.4078 770.000 Đặt mua
16 Sim ông địa Viettel 0339.21.4078 854.000 Đặt mua
17 Sim ông địa Viettel 0346.04.4078 854.000 Đặt mua
18 Sim ông địa Viettel 0325.744.078 805.000 Đặt mua
19 Sim ông địa Viettel 0378.09.4078 854.000 Đặt mua
20 Sim ông địa Viettel 0396.22.4078 1.400.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Taxi ABCD.ABCD : b263894a91425ecc11f44f85e5e258be