Sim Tự Chọn

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim tự chọn Viettel 0384.340.296 450.000 Đặt mua
2 Sim tự chọn Viettel 0376.301.058 390.000 Đặt mua
3 Sim tự chọn Viettel 033.775.1588 550.000 Đặt mua
4 Sim tự chọn Viettel 0398.215.165 450.000 Đặt mua
5 Sim tự chọn Viettel 0384.189.235 550.000 Đặt mua
6 Sim tự chọn Viettel 0358.365.960 450.000 Đặt mua
7 Sim tự chọn Viettel 0387.620.683 450.000 Đặt mua
8 Sim tự chọn Viettel 0327.786.166 450.000 Đặt mua
9 Sim tự chọn Viettel 0385.784.867 450.000 Đặt mua
10 Sim tự chọn Viettel 0369.357.353 450.000 Đặt mua
11 Sim tự chọn Viettel 0373.167.237 450.000 Đặt mua
12 Sim tự chọn Viettel 0329.574.740 450.000 Đặt mua
13 Sim tự chọn Viettel 0395.863.810 450.000 Đặt mua
14 Sim tự chọn Viettel 038.79.828.52 450.000 Đặt mua
15 Sim tự chọn Viettel 0368.319.225 450.000 Đặt mua
16 Sim tự chọn Viettel 0386.641.388 450.000 Đặt mua
17 Sim tự chọn Viettel 0385.570.589 450.000 Đặt mua
18 Sim tự chọn Viettel 0328.357.388 450.000 Đặt mua
19 Sim tự chọn Viettel 03979.24.156 550.000 Đặt mua
20 Sim tự chọn Viettel 037.661.9005 450.000 Đặt mua